Awards 2024

DEA OPEN AIR 2024 - NOMINATIONS and WINNERS

NOMINATIONS and AWARDS

 

Në kategorinë Filmi më i Mirë Studentor, Juria e Filmit të Shkurtër dhe Studentor e përbërë nga: Ismail Kasumi (kryetar – Maqedoni e Veriut), Branka Bešević Gajić (anëtare – Kroaci), Andia Xhunga (anëtare – Shqipëri), Blerdi Malushi (anëtar – Kosovë), nominoi filmat: 

Sera – George Georgakopoulos- Greqi 2023

Më pranë – Santiago Rivero – Letvia 2023

Rreth meje – Maryam Tarami – Holandë 2023

DEA për Filmin më të Mirë Studentor shkoi për:  

Sera – George Georgakopoulos – Greqi 2023

 

In the Best Student Film category, the Short and Student Film Jury, composed of: Ismail Kasumi (Head of the Jury – Maqedoni e Veriut), Branka Bešević Gajić (Member – Croatia), Andia Xhunga (Member – Albania), Blerdi Malushi (Member – Kosovo), nominated:

Greenhouse – George Georgakopoulos- Greece 2023

Closer – Santiago Rivero – Letvia 2023

About me – Maryam Tarami – Netherlands 2023 

The DEA for Best Student Film went to:

Greenhouse – George Georgakopoulos- Greece 2023

 

***

 

Në kategorinë Filmi i Shkurtër më i Mirë, Juria e Filmit të Shkurtër dhe Studentor e përbërë nga: Ismail Kasumi (kryetar – Maqedoni e Veriut), Branka Bešević Gajić (anëtare – Kroaci), Andia Xhunga (anëtare – Shqipëri), Blerdi Malushi (anëtar – Kosovë), nominoi filmat:

I vogël – Meka Ribera, Álvaro G. Company – Spanjë 2023

Motrat – Jordi Sanz Angrill – Spanjë 2023

Akuariumi – Gianluca Zonta – Itali 2024

DEA për Filmin e Shkurtër më të Mirë shkoi për:  

Motrat – Jordi Sanz Angrill – Spanjë 2023

 

In the Best Short Film category, the Short and Student Film Jury composed of: Ismail Kasumi (Head of the Jury – Maqedoni e Veriut), Branka Bešević Gajić (Member – Croatia), Andia Xhunga (Member – Albania), Blerdi Malushi (Member – Kosovo), nominated:

Little – Meka  Ribera, Álvaro G. Company – Spain 2023

Sisters – Jordi Sanz Angrill – Spain 2023

The Aquarium – Gianluca Zonta – Italy 2024

The DEA for Best Short Film went to:

Sisters – Jordi Sanz Angrill – Spain 2023

 

***

 

Për Çmimin special të Medias në konkurimin e Filmit të Shkurtër, Juria e Medias, e Alida Cenaj (kryetare), Anila Basha (anëtare) dhe Edi Oga (anëtar), nominoi:

Lojë për fëmijë – Bernabé Rico – Spanjë 2022

Bolour – Helia Behrooz – Iran 2023 

Akuariumi – Gianluca Zonta – Itali 2024

Çmimi Special i Medias në Kategorinë e Filmit të Shkurtër shkoi për:

Akuariumi – Gianluca Zonta – Itali 2024

 

***

 

For the special Media Award in the Short Film competition, the Media Jury, composed of: Alida Cenaj (Head of the Jury), Anila Basha (Member) and Edi Oga (Member), nominated:

Kids game – Bernabé Rico – Spain 2022

Bolour – Helia Behrooz – Iran 2023

The Aquarium – Gianluca Zonta – Italy 2024

The Special Media Award in the Short Film Category went to:

The Aquarium – Gianluca Zonta – Italy 2024

 

***

 

Për Çmimin special të Medias në kategorinë e Filmit me Metrazh të Gjatë, nominuar janë:  

Djali i Diskos – Giacomo Abbruzzese – Itali, Francë, Belgjikë, Poloni 2023

Qingji i nënës – Umut Evirgen – Turqi 2023

Okarina – Alban Zogjani – Albania 2023

Çmimi Special i Medias në kategorinë e Filmit me Metrazh të Gjatë shkoi për:

Okarina – Alban Zogjani – Albania 2023

 

For the special Media Award in the Feature Film category, the Media Jury, composed this year of: Alida Cenaj (Head of the Jury), Anila Basha (Member) and Edi Oga (Member), nominated:

Disco Boy – Giacomo Abbruzzese – Italy, France, Belgium, Poland 2023

Mommy’s Lambie – Umut Evirgen – Turkey 2023

Ocarina – Alban Zogjani – Albania 2023

The Special Media Award in the Feature Film category went to:

Ocarina – Alban Zogjani – Albania 2023

 

***

Në kategorinë DEA për Aktorin më të mirë në Filmin me Metrazh të Gjatë, Juria e Filmit me Metrazh të Gjatë, e përbërë nga: Frank Döhmann (kryetar – Gjermani), Chema González (anëtar – Spanjë), Ylli Pepo (anëtar – Shqipëri), Marco Morini (anëtar – Itali), Naser Shatrolli (anëtar – Kosovë), nominoi: 

Jehon Gorani – Okarina – Kosovë 2023

Franz Rogowksi – Djali i Diskos – Itali, Francë, Belgjikë, Poloni 2023

Anatoliy Burlaku – Kretsul – Moldavi 2023

Çmimi DEA për Aktorin më të mirë në Filmin me Metrazh të Gjatë, shkoi për :

Jehon Gorani – Okarina – Kosovë 2023

 

In the category DEA for the Best Actor in a Feature Film, the Feature Film Jury, the Feature Film Jury, composed of: Frank Döhmann (Head of the Jury – Germany), Chema González (Member – Spain), Ylli Pepo (Member – Albania), Marco Morini (Member – Italy), Naser Shatrolli (Member – Kosovo):

Jehon Gorani Ocarina – Kosovo 2023

Franz Rogowski – Disco Boy – Italy, France, Belgium, Poland 2023

Anatoliy Burlaku – Kretsul – Moldova 2023

The DEA Award for Best Actor in a Feature Film went to:

Jehon Gorani – Ocarina – Kosovo 2023

 

***

Për çmimin DEA për Kamerën më të mirë në Filmin me Metrazh të Gjatë, Juria e Filmit me Metrazh të Gjatë, e përbërë nga: Frank Döhmann (kryetar – Gjermani), Chema González (anëtar – Spanjë), Ylli Pepo (anëtar – Shqipëri), Marco Morini (anëtar – Itali), Naser Shatrolli (anëtar – Kosovë), nominoi :

Helene Louvart – Djali i Diskos – Itali, Francë, Belgjikë, Poloni 2023

Marius Panduru – Kretsul – Moldavi 2023

Sebastian Weber – Qingji i nënës – Turqi 2023

Çmimi DEA për Kameran më të mirë në Filmin me Metrazh të Gjatë, shkoi për: 

Helene Louvart – Djali i Diskos – Itali, Francë, Belgjikë, Poloni 2023

 

In the category DEA for the Best Camera in a Feature Film, the Feature Film Jury, composed this year of: Frank Döhmann (Head of the Jury – Germany), Chema González (Member – Spain), Ylli Pepo (Member – Albania), Marco Morini (Member – Italy), Naser Shatrolli (Member – Kosovo), nominated

Helene Louvart – Disco Boy – Italy, France, Belgium, Poland 2023

Marius Panduru – Kretsul – Moldova 2023

Sebastian Weber – Mommy’s Lambie – Turkey 2023

The DEA Award for the Best Camera in a Feature Film went to:

Helene Louvart – Disco Boy – Italy, France, Belgium, Poland 2023

 

***

Në kategorinë DEA për Skenarin më të mirë në Filmin me Metrazh të Gjatë, Juria e Filmit me Metrazh të Gjatë, e përbërë nga: Frank Döhmann (kryetar – Gjermani), Chema González (anëtar – Spanjë), Ylli Pepo (anëtar – Shqipëri), Marco Morini (anëtar – Itali), Naser Shatrolli (anëtar – Kosovë), nominoi:

Artur Serra Araújo – Dulcinea – Portugali 2023

Giacomo Abbruzzese – Djali i Diskos – Itali, Francë, Belgjikë, Poloni 2023

Albana Muja – Okarina – Kosova 2023

Çmimi DEA për Skenarin më të mirë në Filmin me Metrazh të Gjatë, shkoi për: 

Artur Serra Araújo – Dulcinea – Portugali 2023

 

In the category DEA for the Best Script in a Feature Film, the Feature Film Jury, composed this year of: Frank Döhmann (Head of the Jury – Germany), Chema González (Member – Spain), Ylli Pepo (Member – Albania), Marco Morini (Member – Italy), Naser Shatrolli (Member – Kosovo), nominated:

Artur Serra Araújo – Dulcinea – Portugal 2023

Giacomo Abbruzzese – Disco Boy – Italy, France, Belgium, Poland 2023

Albana Muja – Ocarina – Alban Zogjani – 92 Minutes – Albania 2023

The DEA Award for Best Screenplay in a Feature Film went to:

Artur Serra Araújo – Dulcinea – Portugal 2023

 

***

 

Në kategorinë DEA për Regjinë më të mirë në Filmin me Metrazh të Gjatë, Juria e Filmit me Metrazh të Gjatë, e përbërë nga: Frank Döhmann (kryetar – Gjermani), Chema González (anëtar – Spanjë), Ylli Pepo (anëtar – Shqipëri), Marco Morini (anëtar – Itali), Naser Shatrolli (anëtar – Kosovë), nominoi:

Alexandra Likhacheva – Kretsul – Moldavi 2023

Giacomo Abbruzzese – Djali i Diskos – Itali, Francë, Belgjikë, Poloni 2023

Umut Evirgen – Qingji i nënës – Turqi 2023

DEA për Regjinë më të mirë në Filmin me Metrazh të Gjatë shkoi për :

Alexandra Likhacheva – Kretsul – Moldavi 2023

 

In the category DEA for the Best Director in a Feature Film, the Feature Film Jury, composed this year of: Frank Döhmann (Head of the Jury – Germany), Chema González (Member – Spain), Ylli Pepo (Member – Albania), Marco Morini (Member – Italy), Naser Shatrolli (Member – Kosovo). nominated:

Alexandra Likhacheva – Kretsul – Moldova 2023

Giacomo Abbruzzese – Disco Boy – Italy, France, Belgium, Poland 2023

Umut Evirgen – Mommy’s Lambie – Turkey 2023

DEA for Best Director in a Feature Film went to:

Alexandra Likhacheva – Kretsul – Moldova 2023

 

***

 

Në kategorinë DEA për Filmin më të Mirë me Metrazh të Gjatë, Juria e Filmit me Metrazh të Gjatë, e përbërë nga: Frank Döhmann (kryetar – Gjermani), Chema González (anëtar – Spanjë), Ylli Pepo (anëtar – Shqipëri), Marco Morini (anëtar – Itali), Naser Shatrolli (anëtar – Kosovë), nominoi:  

Djali i Diskos – Giacomo Abbruzzese – Itali, Francë, Belgjikë, Poloni 2023

Dulçinea – Artur Serra Araújo – Portugali 2023

Okarina – Alban Zogjani – Kosovë 2023

DEA për Filmin më të Mirë me Metrazh të Gjatë shkoi për :

Djali i Diskos – Giacomo Abbruzzese – Itali, Francë, Belgjikë, Poloni 2023

 

In the category DEA for the Best Feature Film, the Feature Film Jury, composed this year of: Frank Döhmann (Head of the Jury – Germany), Chema González (Member – Spain), Ylli Pepo (Member – Albania), Marco Morini (Member – Italy), Naser Shatrolli (Member – Kosovo), nominated:

Disco Boy – Giacomo Abbruzzese – Italy, France, Belgium, Poland 2023

Dulcinea – Artur Serra Araújo – Portugal 2023

Ocarina – Alban Zogjani – Kosovo 2023

DEA for the Best Feature Film went to:

Disco Boy – Giacomo Abbruzzese – Italy, France, Belgium, Poland 2023

 

***

Çmimi Special i festivalit shkoi për produksionin e pavarur, “Influenza” – Felix Schaeffer, Gjermani 2024, i cili shënoi premierën botërore në edicionin e 11-të të DEA OPEN AIR.

 

The festival’s Special Prize went to the independent production, “Influenza” – Felix Schaeffer, Germany 2024, which marked its world premiere in the 11th edition of DEA OPEN AIR.

 

DEA e MIRËNJOHJES iu akordua regjisorit të njohur Kristaq Dhamo, pas vdekjes.

DEA of GRATITUDE was awarded to the well-nown director Kristaq Dhamo, post mortum.

 

DEA HOMAZH iu akordua aktorit të njohur Mirush Kabashi, pas vdekjes.  

DEA HOMAZH was dedicated to the well-nown actor Mirush Kabashi, post mortum.

The cinema is trying to overcome a serious crisis …
This time a global crisis …
This is not the first cinema crisis …
It is not even its first global crisis …

But in contrast to its previous crises – outside it or partially inside it, this
crisis threatened and still threatens the motive of the existence of cinema
in modern times …,
the desire to consume the film together…

fb. ig. yt.