blog.

DEA OPEN AIR – Mëngjes pune me gazetarët

Në prag të nisjes së Edicionit të Shtatë të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit, DEA OPEN AIR, Tirana 2020, Zyra e DEAs për Marrëdhëniet me Publikunorganizoi sot Qendrën e Stypit  të DEAs një mëngjes pune me gazetarët e kulturës të mediave të shkruara dhe audio-vizive. që tradicionalisht kanë ndjekur dhedo të vazhdojnë të ndjekin ofertën filmike të festivalit dhe aktivitetet, që e shoqërojnë atë.

Organizatorët e  Festivalit Ndërkombëtar të Filmit, DEA OPEN AIR dhe gazetarët e pranishëm biseduan rreth prurjeve dhe veçorive të  Edicionit të Shtatë të DEAsdhe problemet, me të cilat përballet kinematografia shqiptare aktualisht.

Në fund të takimit drejtori i festivalit, Edmond TOPI dhe drejtorja artstike, Mirela Oktrova iu përgjigjën pyetjeve të gazetarëve rreth  Edicionit të Shtatë të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit, DEA OPEN AIR, Tirana 2020.

Zyra e Shtypi
DEA OPEN AIR

The cinema is trying to overcome a serious crisis …
This time a global crisis …
This is not the first cinema crisis …
It is not even its first global crisis …

But in contrast to its previous crises – outside it or partially inside it, this
crisis threatened and still threatens the motive of the existence of cinema
in modern times …,
the desire to consume the film together…

fb. ig. yt.